در تمامی خلاصه های این وب سایت کامل بودن به همراه کوتاه بودن ، رعایت شده است !

Press ESC to close

سبک زندگی

بهترین نکات کاربردی برای برنامه ریزی شخصی

یه لشکر هیچوقت بدون برنامه ریزی وارد میدون جنگ نمیشه ! روزای زندگی هم همینطورن ؛ مثل میدون جنگ می مونن . روزایی که بدون برنامه ریزی شروع میشن محکوم به این هستن که توشون هیچ اتفاقی نیفته ! تصور کنید هر روز قراره وارد زمین بشین و با چالش هایی که حکم رقبای ما رو دارن روبرو بشین . اینجاست که نیاز به برنامه ریزی رو درونتون حس می کنید .