برچسب: انتشارات آریانا قلم

هر آنچه باید قبل از خرید، درباره ی کتاب بازاریابی پرمحتوا، کتاب جدید انتشارات آریانا قلم بدانید

کتاب بازاریابی پرمحتوا چه مطالبی را در بر می گیرد؟ پس از خواندن این کتاب چه مطالبی یاد میگیریم؟ این کتاب مناسب چه افرادی است؟ و آیا پرداختن هزینه برای تهیه این کتاب منطقی است؟