دسته: کسب‌وکار

تفاوت اصلی هزینه ، قیمت و ارزش چیست؟ + مثال ساده

هزینه ، قیمت و ارزش سه مفهوم بسیار مهم است که بسیاری از افراد آنها را با هم اشتباه می‌گیرند و فکر میتوانند همه جا از آنها استفاده کنند. در این مقاله بطور واضح درباره این سه مفهوم صحبت می‌کنیم و تفاوت‌های آنها را بررسی می‌کنیم.